Since 2013, on a mandate from the World War I Centenary Memorial Committee which was set up by the Hungarian government, our Public Foundation has organised innumerable programs aimed at attempting to analyse and present to the public the antecedents and the processes of the world-wide war from 1914 to 1918 as well as the new world order it created. Five years ago, on the eve of the memorial events devoted to the centenary, we held an international conference entitled Europe’s great War and the proceedings were later published in Hungarian and in English. On 12 December this year, we will hold another international conference with the aim of interpreting the treaties which put an end to the fighting as well as the New World order that was shaped by them.

Our symposium titled A New World Order Was Born, will be split in three units, devoted to three topics: The New World Order, The system of post-war peace treaties and The issue of National Self-Determination. Our contributors will be renowned representatives of Hungarian and international historiography.REGISTRATION

If you would like to attend our conference “A New World Order Was Born”, please fill in your details below.
Fields marked with * are required.

I accept the Privacy Policy of this website.
(Kindly note that the Privacy Policy is only available in Hungarian. If you have any questions, please contact us:
xxszazadintezet@xxszazadintezet.hu)

Please correct the information marked with red!

10:00 – Introduction
10:10 – Welcoming remarks
10:20 – Introductory presentation: Ms. Mária Schmidt: A New World Was Born

Moderator: Mr. Gábor Tallai

THE NEW WORLD ORDER


10:40 – Mr. Frank Füredi (UK): First World War: The Conflict Over Culture

11:00–11:20 Coffee break

11:20 – Mr. András Balogh (HUN): The Birth of a New World Order – or Disorder?
11:40 – Mr. Valery Musatov (RUS): Russia and the Great War (1914-18) - changing assessments

12:00–13:15 Lunch break

THE SYSTEM OF POST-WAR PEACE TREATIES


13:20 – Mr. Ivo Banac (CRO): Trianon and Lausanne: The Road to Potsdam and Back
13:40 – Mr. Sean McMeekin (USA): The Unfinished War. The 1918 Armistice and the First World War's Eastern Fronts
14:00 – Mr. Sándor Szakály (HUN): The Trianon Peace Diktat and Hungary’s Armed Forces. Facts and Options
14:20 – Mr. Peter März (GER): Germany, the end of the First World War and the Treaty of Versailles

14:40–15:00 Coffee break

THE ISSUE OF NATIONAL SELF-DETERMINATION


15:00 – Mr. Alain de Benoist (FRA): New World Order and illiberal democracies. The difference between liberalism and democracy
15:20 – Mr. András Gerő (HUN): Victorious Democracy – Defeated Hungarian Nationalism. The Outset of Peace in Hungary
15:40 – Mr. Joshua Muravchik (USA): The birth of Socialism
16:00 – Mr. Márton Békés (HUN): European Civil War – the Hungarian case

16:20 –

Closing remarks: Mr. Bence Rétvári

Videos

Lectures of the international conference New World Order Was Born (full length videos).
The website of the Public Foundation for the Research on Central and Eastern European History and Society.

Published by: The Director-General of The Public Foundation for the Research on Central and Eastern European History and Society

Event and More Kft. is in charge of the development, maintenance and overall operation of the site.

RENDEZVÉNY HÁZIREND

Ezúton is köszönjük érdeklődését a rendezvényünk felé, részvétel esetén pedig jó szórakozást kívánunk. Esetleges félreértések elkerülése érdekében kérjük, olvassa el a rendezvény házirendjét, mivel minden látogató köteles betartani ezt/ezeket.

Belépés
 • Aki részt kíván venni a rendezvényen előzetes regisztrációra kötelezett, ez alól csak a meghívott vendégek, előadók és a rendezvény szervezői mentesülnek.
 • A visszaigazolt regisztráció ellenében a vendég karszalagot kap, ami feljogosítja a belépésre, ezt a regisztrációs pultnál helyezik fel, jól látható helyre. A karszalagot bármikor ellenőrizheti a szervező vagy a biztonsági szolgálat munkatársai.
 • A karszalag nem átruházható.
 • A karszalag csak akkor jogosít a rendezvényre történő belépésre, ha a vendég elfogadta a rendezvény házirendjét és tudomásul veszi, hogy a rendezők annak betartását ellenőrzik.
 • Ez a karszalag feljogosít bármennyiszeri ki- és belépésre a rendezvény ideje alatt.
 • A karszalag eltávolítása után a rendezvényre a látogató már nem tud visszatérni.
 • Abban az esetben, ha a látogatónak érvénytelen a karszalagja (szakadt, megragasztott, másik rendezvényre való), a látogató köteles elhagyni a rendezvény területét.
Médiaszabályzat
 • A rendezők fenntartják a jogot bármely rendezvényen készült kép, videó vagy hanganyag internetes vagy nyomtatott médiában való megjelenítésére, vagy bármely reklámanyagként való felhasználására. Így a látogatók az e fajta anyagokat csak engedélyezéssel használhatják fel.
 • Minden látogatóról kép- és/vagy hanganyagok készülhetnek. Ezt a látogatók a rendezvényen való részvétellel elfogadják és tudomásul veszik. Így az ebből fakadó problémák esetén utólagos kártérítést nem nyújthat be vendég / látogató.
 • Amennyiben a Vendég közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.
Biztonság és elsősegély
 • A szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak amennyiben bármely sérülés történik, látogató gondatlan viselkedése miatt.
 • A látogatóknak követniük kell a szervezők utasításait, ha azok egyes helyszínek kiürítésére illetve bizonyos területek szabadon hagyására szólítják fel őket.
 • A rendezvény területére minden olyan tárgy bevitele tilos, amely személyi sérülést vagy berendezésben kárt okozhat. Például: gyúlékony anyagok, kések, töltött lőfegyverek, szúrásra és vágásra alkalmas tárgyak, üveg, illetve méretükből, állapotukból vagy tömegükből eredően veszélyesek. Amennyiben bármely látogatónál ilyen tárgy van, a rendezvényen a ruhatárban előzetesen kérjük leadni, a szervezőknek joguk van eltulajdonítani, illetve biztonságos helyre zárni a rendezvény idejére. Ha a személy ellenkezik ezek átadásánál, az általános házirendben foglaltak alapján kizárhatják a rendezvényről.
 • Amennyiben a rendezvény látogatója vagy látogatói veszélyhelyzetet (például tűzeset) vagy baleseti veszélyforrást észlelnek, arról a rendezvényen biztonsági szolgálatot ellátó személyzet valamely tagját vagy tagjait azonnal kötelesek értesíteni.
Egyéb/ Általános házirend
 • A házirend szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között sem mentesít az azok megsértéséért és betartásáért járó következmények alól!
 • Semmilyen kárpótlásra nem jogosultak azok, akik bármilyen módon megszegik a házirendet. Ezeket a személyeket a szervezők jogosultak kizárni a rendezvényről.
 • A rendezvény egész területére állatok bevitele tilos.
 • A rendező a műsorváltozás jogát fenntartja.
 • A szervező semmilyen felelősséget nem tud vállalni a rendezvényen elveszett, elhagyott, eltűnt vagy eltulajdonított tárgyakért.
 • A rendezvény külső és belső területén a szemetelés tilos!
 • A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.
 • A rendezvény területén a szórólapozás, illetve bármilyen reklámtevékenység szigorúan engedélyköteles. Ennek megszegése feljogosítja a szervezőket, hogy kizárják az adott személyt a rendezvényről.
 • A színpadra csak a fellépők vagy szervezők utasítására vagy engedélyére lehet a látogatóknak fellépni.
 • Az illegális szereket használókat, vagy akinél ilyet találunk, kizárjuk a rendezvényről és átadjuk a hatóságnak!
 • A rendezvény területére szeszes italt behozni tilos!
Az esemény vendégei a rendezvényre történő belépésükkel és azon történő részvételükkel tudomásul veszik az alábbi szabályokat. Kérdés esetén kérjük, érdeklődjön a regisztrációs pultnál.

Kérjük tisztelt látogatóinkat, vigyázzanak egymásra és önmagukra! Köszönjük a közreműködést!

Jó szórakozást!

Legal disclaimer

We hereby inform you that the content of this website, including any and all components, texts, photographs, diagrams, documents, information and animations presented on the site and the display and arrangement thereof are subject to copyright and shall not be used without the prior written consent of the Foundation (hereinafter referred to as: Content Provider). Based on the foregoing, permission is not granted to distribute the content of this website or any part thereof in any form, or print it for any purpose other than your personal use or disclose it to the public without the Content Provider's approval. No portion of this website may be copied or pasted to become part of any other website or information system.

Some of the images, information and articles presented on the website may be protected by third party copyrights. These shall be used solely to the extent allowed by the provisions of Act LXXVI of 1999 on Copyright and only within the limitations set out therein. Any other use shall be subject to the respective copyright owner's approval.

The intellectual property owned by the Content Provider shall be used solely for purposes equivalent to those of the content of this website, indicating the source, without modifying the information, images, documents and data contained on the site, even if the Content Provider has granted its consent thereto.

It is strictly forbidden to use the content of the website for any other purpose and to change the content of the website in any way without the Content Provider's prior written permission.

The Content Provider shall not be liable for any damage or loss of any kind arising out of or resulting from the downloading of this website. In no event shall the Content Provider be held liable for any damage or loss of any kind, including, in particular, any direct, indirect, incidental or consequential damage.

Privacy Policy

(Kindly note that the Privacy Policy is only available in Hungarian. If you have any questions, please contact us:xxszazadintezet@xxszazadintezet.hu)

Kérjük, hogy az Adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) figyelmesen olvassa el, mert az itt található rendelkezéseket az Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány), mint adatkezelő minden olyan esetben alkalmazza, amikor Ön a ujvilagrend.elsovilaghaboru.com weboldalon keresztül olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelyhez a személyes adatainak megadása szükséges. Amennyiben Ön személyes adatait a ujvilagrend.elsovilaghaboru.com weboldalon szolgáltatás igénybevétele céljából megadja, abban az esetben jelen Adatkezelési tájékoztató szempontjából felhasználónak minősül. A személyes adatait Ön önkéntesen szolgáltatja. Amennyiben Ön a korábban igénybe vett szolgáltatást nem kívánja tovább igénybe venni, biztosítjuk a szolgáltatás igénybevétele megszüntetésének lehetőségét. Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk, amelyre Ön azt szolgáltatta. A személyes adatait - a jogszabály, vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat általi kötelezés esetét kivéve - harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványon belül kezeljük.

Jelen Tájékoztató célja, hogy meghatározza a Közalapítvány által a ujvilagrend.elsovilaghaboru.com weboldalon a felhasználók által megadott és a Közalapítvány által kezelt személyes adatok kezelésének törvényes rendjét és biztosítsa az információs önrendelkezési jog érvényesülését minden felhasználó számára, egyúttal megadja – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – az adatkezelés megkezdését megelőző kötelező tájékoztatást és ismertesse adatkezelési elveit.

A Közalapítvány mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy adatot vagy információt kizárólag abban az esetben bocsásson a Közalapítvány rendelkezésére, ha a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és azt kifejezetten elfogadja.

A ujvilagrend.elsovilaghaboru.com weboldalon regisztráló felhasználók a regisztrációval elfogadják a Tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt.

1./ Általános tudnivalók, a Tájékoztató módosítása

A személyes adatokat a jogszabályokkal összhangban, tisztességes módon kezeljük. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat az Adatvédelmi Törvény rendelkezéseivel összhangban alkalmazzuk.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait is, akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele.
Az adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadóak:
 • Magyarország Alaptörvénye VI. cikkének (2) és (3) bekezdései (személyes adatok védelméhez fűződő jog)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Adatvédelmi Törvény)
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
Szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük, és ennek keretén belül frissítjük holnapunkat, illetve telepítünk új technológiákat, ami szükségessé teheti ezen Tájékoztató módosítását. A Közalapítvány mint adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatóját később megváltoztassa, módosítsa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő a ujvilagrend.elsovilaghaboru.com oldalon teszi közzé. A módosítás a ujvilagrend.elsovilaghaboru.com oldalon történő közzétételtől hatályos. Javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa a hivatkozott weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat, frissítéseket. Adat vagy információ rendelkezésre bocsátása előtt kérjük, hogy minden esetben olvassa el a jelen Tájékoztató aktuális verzióját a ujvilagrend.elsovilaghaboru.com weboldalon.

2./ Kiadó, üzemeltető, adatkezelő

A ujvilagrend.elsovilaghaboru.com honlap kiadója és üzemeltetője a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. A ujvilagrend.elsovilaghaboru.com honlapon megadott személyes adatok vonatkozásában adatkezelő és adatfeldolgozó a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány.

3./ Adatkezelési alapelvek a ujvilagrend.elsovilaghaboru.com honlap adatkezelése során

A Közalapítvány a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten kezeli. Szolgáltatásunk során csak azon személyes adatokat kérjük és kezeljük, amelyek a szolgáltatás nyújtása során elengedhetetlenül szükségesek. Személyes adatot megfelelő tájékoztatás után, az érintett beleegyezésével kezelünk. Az érintett felhasználó a beleegyezését akként adja meg, hogy a regisztráció során elfogadja jelen Adatkezelési tájékoztatót.

A Közalapítvány jogszabály által előírt vagy lehetővé tett esetben – különösen hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Közalapítvány érdekeinek sérelme stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett általa kezelt adatait.

Önnek bármikor jogában áll, hogy visszavonja személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tett nyilatkozatát.

4./ Személyes adatok továbbadása harmadik személy részére

A ujvilagrend.elsovilaghaboru.com honlap látogatóiról a protokollfájlban rögzített adatokat csak abban az esetben adjuk tovább harmadik személynek, ha arra jogszabály vagy bírói végzés/ítélet kötelezi a Közalapítványt, illetve ha egy, a ujvilagrend.elsovilaghaboru.com internet infrastruktúráját érő támadással kapcsolatos büntetőeljárás vagy jogkövetés szükségessé teszi. Az adatokat üzleti vagy nem üzleti célra nem adjuk tovább.

5./ Cookie kezelés

A ujvilagrend.elsovilaghaboru.com oldalon nyújtott szolgáltatás javítása érdekében cookie-kat, vagyis sütiket használunk. Ezek a személyes azonosításra nem alkalmasak, pusztán a munkamenet statisztikai azonosítására szolgálnak. Amennyiben ezzel Ön nem ért egyet, lehetősége van a böngészőbeállítások között letiltani a sütiket. Amennyiben ezt megteszi, előfordulhat, hogy oldalunk hibásan vagy nem teljesen jelenik meg.

6./ A ujvilagrend.elsovilaghaboru.com oldalon kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
 • Az adatkezelő megnevezése: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
 • Az adatfeldolgozó megnevezése: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, ideértve a Közalapítvány azon munkavállalóit, akiknek munkaköri kötelessége a ujvilagrend.elsovilaghaboru.com oldalon történő regisztrációk feldolgozása
 • Az adatok forrása: Rendezvényre történő feliratkozás, regisztráció
 • Az adatkezelés célja: A 2018. május 25. napján megrendezésre kerülő, „Veszélyek és esélyek XXI. században” elnevezésű előadásra (a továbbiakban: Rendezvény) részvételre jelentkezők, regisztrálók rögzítése, nyilvántartása a Rendezvényre jelentkezők létszámának megállapítása és a Rendezvényre történő belépésre jogosultság ellenőrzése céljából, valamint az érintettek kérelmeinek, kérdéseinek és panaszainak megválaszolása
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (a 2011. évi CXII. törvény alapján)
 • Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelés a Rendezvényt követő munkanapon, 2018. május 28. napján megszűnik.
 • A tényleges adatkezelés helye: Budapest, 1122 Határőr út 35.
 • Az adatok törlési határideje: Legkésőbb 2018. május 28. napja, vagy az érintett önkéntes törlési kérelme alapján a kérelem kézhezvételétől számított 3 (három) munkanap.
 • Az érintettek köre: Rendezvényre jelentkező, regisztráló személyek
 • Kezelt adatok köre: Név, beosztás, e-mail cím, telefonszám, továbbá ha a felhasználó önként megadja a regisztráció során, akkor az őt delegáló cég/intézmény neve és címe
Az érintett a ujvilagrend.elsovilaghaboru.com oldalon történő regisztráció során adatainak megadásával elfogadja az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Közalapítvány kezelje és feldolgozza.

Bármely érintett felhasználó az e-mail-címének és személyes adatainak megadásakor egyúttal felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail-címről kizárólag ő ad meg – helytálló – adatokat és vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail-címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail-címet regisztrálta.

Felhívjuk az érintett felhasználók figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, akkor a felhasználók kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

7./ Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Cím: Budapest, 1122 Határőr út 35.
Telefon: (06-1) 212 7140
E-mail: xxszazadintezet@xxszazadintezet.hu

8./ Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az adatvédelmi elveinek nem megfelelően járna el, az érintettek jogorvoslattal élhetnek a következő törvények rendelkezései szerint: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, és az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.

Az érintett kérelmezheti a Közalapítványnál:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A kérelmet minden esetben e-mail-ben a xxszazadintezet@xxszazadintezet.hu e-mail-címre, vagy postai úton a Közalapítvány 1122 Budapest, Határőr u. 35. címére kell elküldeni.

A Közalapítvány a kérelmet kizárólag akkor tekinti hitelesnek, ha az e-mail-ben küldött kérelem a regisztráció során megadott e-mail-címről érkezik, a postai úton küldött kérelmet pedig akkor, ha a kérelmező személye a kérelem alapján egyértelműen beazonosítható.

Az érintett kérelmére a Közalapítvány mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, az adatkezelés időtartama lejárt vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

9./ Személyhez fűződő jogok, képmáshoz való jog

Felhívjuk figyelmét, hogy a Rendezvény során kép- és videófelvétel készül, amelyen az Ön képmása is szerepelhet. Amennyiben Ön a ujvilagrend.elsovilaghaboru.com weboldalon a Rendezvényre regisztrál, abban az esetben a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Rendezvényen Önről kép- és videófelvétel készüljön és ezeket a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány korlátozás nélkül közzétegye, nyilvánosságra hozza. Az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása következtében Ön nem jogosult képmásának elkészítése és torzítás nélküli közzététele miatt igényt érvényesíteni a felvétel készítőivel és jogosult felhasználóival szemben.

10./ Létszámkorlát

Ön a ujvilagrend.elsovilaghaboru.com oldalon történő regisztrációval tudomásul veszi, hogy a Rendezvény helyszínének a befogadóképessége korlátozott, ezért a szervező bármikor korlátozhatja a Rendezvényre regisztrálók számát, és döntést hozhat arról, hogy további jelentkezést nem fogad el.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatályos 2018. április 23. napjától.

JOGI NYILATKOZAT

A honlapon megtalálható bármely tartalom, az oldal bármely alkotóeleme, szöveg, fénykép, ábra, dokumentum, információ, animáció, ide értve azok megjelenését, elrendezését, szerzői jogi védelem alatt áll, amely csak a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (továbbiakban: tartalomszolgáltató) előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Fentiekből adódóan tilos a tartalomszolgáltató engedélye nélkül a honlap tartalmának egészét vagy egyes részeit bármely formában terjeszteni, vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben kinyomtatni, azokat nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. A honlap semmilyen részlete nem másolható bármilyen más honlap részévé, sem bármilyen információs rendszer részévé.

A honlapon található egyes képmegjelenések, információk, cikkek, harmadik személy szerzői jogi védelme alatt állnak. Ezeket felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges, minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A tartalomszolgáltató szellemi alkotása, a tartalomszolgáltató hozzájáruló nyilatkozata esetén is csak a honlap tartalmával azonos célra, a forrás megjelölésével használható fel, az információk, képek, dokumentumok, adatok, módosítása nélkül.

Minden egyéb célú felhasználás a honlap tartalmát illetően, illetve a honlap tartalmának bármely megváltoztatása a tartalomszolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül, szigorúan tilos.

A honlap letöltéséből eredő bármilyen kár megtérítését a tartalomszolgáltató kizárja. A tartalomszolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért és különösen a tartalomszolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos kárért.